Reference

Tančící dům

Nejvyšší kontrolní úřad

Český báňský úřad

sklárny Kavalierglass, a.s.

Positro a.s.

OTE, a.s.

Orega spol. s.r.o.

Haidy spol. s.r.o.

Sefira spol. s.r.o.

KCH Praha s.r.o.

Bavax spol. s.r.o.

Aphaset spol. s.r.o.

ONE servis spol. s.r.o.

Mimolimit s.r.o.

Infraline s.r.o.

CEZ Praha s.r.o.

Casanova s.r.o.

Záklaní škola Neratovice

Sunex spol. s.r.o.

Sokol Chodov

Karom, spol. s.r.o.

Bytové družtvo K Louži 13

Kontaktujte nás

Kontakt

Martin Vostrý- Elektrorevize, rekonstrukce a opravy elektro Černokostelecká 113 Praha 10 Tel. 774 39 78 08, 776 75 60 40 vostry.martin@seznam.cz